List do ministra

                                                                                                                                 Sz.p. Antoni Macierewicz
                                                                                                                                 Minister Obrony Narodowej

Szanowny Panie Ministrze

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się do pana z prośbą o nadanie pośmiertnie stopnia generalskiego majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu pseudonim ”Hubal”,- dowódcy wydzielonego oddziału Wojska Polskiego.

Uzasadnienie

Henryka Dobrzańskiego zaliczyć można do panteonu polskich bohaterów narodowych. Jako żołnierz stanowił wzór męstwa, odwagi, niezłomnej wiary, że Rzeczpospolita i jej mieszkańcy to najcenniejsze dobro, dla którego warto poświecić życie. Sądzimy że, panu ministrowi nie musimy szczegółowo przybliżać sylwetki i dokonań „ Hubala”, gdyż jest doskonale znana.

Dobrą okazją uroczystego nadania stopnia generalskiego, będzie rocznica śmierci (30.kwiecień ), Majora, która w sposób uroczysty obchodzona jest w miejscowości Anielin, pow Opoczyński, woj Łódzkie. Ufamy, że pan minister podzieli nasze zdanie i wystąpi z wnioskiem do pana Prezydenta o nadanie tego symbolicznego awansu.

Za co z góry serdecznie dziękujemy.

                                                                                                                                                         Za Zarząd w Łodzi 

                                                                                                                                                        Grzegorz Andrysiak  

                                                                                                                                                       Krzysztof Łysyganicz

do wiadomości:

środowiska związane z pamięcią po majorze H. Dobrzańskim
Łódź 19.08.2017r.