Nadzwyczajny Zjazd Partii Samoobrona Województwa Mazowieckiego

W dniu 1 października 2017 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Partii Samoobrona Województwa Mazowieckiego poświęcony przygotowaniom do przyszłorocznych wyborów samorządowych.

Po wyczerpującej dyskusji delegaci przyjęli roczny plan działań organizacji, sposób wyłaniania kandydatów na listy wyborcze oraz promocji liderów regionalnych.

Przewodniczący Jerzy Pękała powołał siedmiu pełnomocników okręgowych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za zebranie wymaganej ilości podpisów poparcia, rejestrację list w Komisjach Wyborczych oraz przeprowadzenie kampanii.

Na zakończenie zjazdu podjęto jednogłośnie uchwałę.

- W ostatnim czasie jesteśmy świadkami coraz wyraźniejszej dwubiegunowej polaryzacji sceny politycznej na obóz rządzący i połączoną opozycję. Zajęte bezpardonową i bezwzględną walką elity o podział wpływów politycznych i ekonomicznych w państwie zapomniały o potrzebach i aspiracjach zwykłych ludzi. Nadszedł czas przywrócenia idei i etosu Samoobrony. Oddajmy ponownie władzę obywatelom. W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny, delegaci na Nadzwyczajny Zjazd podejmują uchwałę rekomendującą członkom mazowieckich struktur partii udział w wyborach do samorządu wszystkich szczebli pod znakiem Samoobrony. Zalecenie delegatów nie wyklucza ewentualnych porozumień koalicyjnych z innymi organizacjami społecznymi, jednakże jedynie w przypadku zachowania naszej podmiotowości i tożsamości - napisano w uchwale.

 

(sk)