Narodowe Święto Niepodległości

Jest obchodzone 11.listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaboru.

Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce zakończeniem I wojny światowej, klęską Niemiec i odzyskaniem suwerenności polskiej oraz z upamiętnieniem Józefa Piłsudskiego. W dniach 10 i 11 listopada w 1918 roku naród Polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, gdzie towarzyszył nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu, który ogarnął wówczas cały kraj. W latach 1919-1936 rocznicę odzyskania niepodległości świętowano w Warszawie jako uroczystości o charakterze wyłącznie wojskowym. Organizowano je zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. Pierwszy raz uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości odbyły się 14 listopada 1920 roku. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską. Rangę święta państwowego nadano ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu drugiej wojny światowej obchody państwowe Święta Niepodległości odbyły się dwa razy w roku 1937 i 1938.

W okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada organizowane były nielegalnie przez środowiska niepodległościowe w tym piłsudczykowskie. Święto Niepodległości zostało ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN. Organizatorzy i uczestnicy Święta Narodowego byli represjonowani przez ówczesne władze polskie. Wyjątek stanowiły lata 1980 i 1981, kiedy to za sprawą Związku Zawodowego, Solidarności ''przywrócono Świętu Niepodległości należne miejsce świadomości społecznej. Ostatecznie obchodzone 11 listopada zostało zatwierdzone przez Sejm PRL ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości. W dniu 11 listopada 1997 roku Sejm podjął uchwałę głoszącą m.in. Ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie - obcą naszej tradycji - podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzą.

Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to Bieg Niepodległości organizowany od 1989 roku w Warszawie oraz Marsz Niepodległości w Warszawie, Parada Niepodległości w Gdańsku i inne uroczystości związane z tym doniosłym świętem.

Grzegorz Andrysiak