In effigie

 

W ostatnią sobotę, grupka ok. trzydziestu narodowców, przedstawicieli m.in. z Ruchu Narodowego Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego, Młodzieży Wszechpolskiej i Górnośląskiego Stronnictwa Narodowego  na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach wyraziła sprzeciw wobec „kłamliwych pomówień jakie spadły na polskich patriotów po Marszu Niepodległości” dokonując osobliwego a zarazem kontrowersyjnego performance'u.

Pod hasłem „NIE dla współczesnej Targowicy!” powiesili zdjęcia sześciu europosłów PO, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji w Parlamencie Europejskim, krytycznej wobec polskich władz. Byli to: Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Danuta Huebner, Róża Thun, Danuta Jazłowiecka oraz Michał Boni.

Z historycznego obowiązku przypomnę, że 9. maja 1794. r. w Warszawie powieszono kilku Targowiczan, jednakże byli to pomniejsi przywódcy, bowiem ci najważniejsi przebywali poza granicami Polski (w Hamburgu, w swojej posiadłości na Ukrainie bądź w Austrii).

Głównym przywódcom Konfederacji Targowickiej, Najwyższy Sąd Kryminalny również wymierzył kary śmieci, ale wobec nieobecności skazanych, wyrok wykonano in effigie 29 września 1794. Czyli powieszono ich portrety!

Opisane zdarzenia miały miejsce w trakcie t.zw. Powstania Kościuszkowskiego, ale jeszcze raz nadmienię, że faktyczni twórcy i przywódcy t.zw. „Targowicy” uniknęli kary a jak zwykle ucierpieli pomniejsi, nie mający większego wpływu na wydarzenia. I tak na marginesie, wówczas zaczął się upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów wchodząc w fazę ostateczną, gdyż po I-ym Rozbiorze (1772), Polska jeszcze mogła się podnieść i zorganizować, mimo znacznych strat terytorialnych.

Dlaczego przypominam te zdarzenia sprzed kilku stuleci?!

Za rządów III-ciej Rzeszy, masowe palenie ludzi w obozowych krematoriach zaczęło od palenia książek i co prawda, nie można porównywać gniewu ludu na fali silnych wpływów jakobińskich z tworzeniem się nazistowskiego systemu, ale wskutek zmasowanego ataku, niechętnych nam zarówno środków masowego przekazu (w tym również polskich) jak i polityków o silnych wpływach europejskich, na Rzeczpospolitą takie zachowania, jakie zaprezentowane zostały w Katowicach, źle służy naszemu krajowi, bardzo niszcząc jego wizerunek.

Narodowcy! Nie idźcie tą drogą, bo wszyscy na tym ucierpimy!

 

Wojciech W. Wojtulewicz

In effigie (łac. w obrazie) – obecna w prawie europejskim od czasów średniowiecza norma pozwalająca na wykonanie kary śmierci na wizerunku zmarłego skazanego, który nie doczekał egzekucji lub zbiegł.

Źródło: Wikipedia