Stanowisko Prezydium Rady Krajowej Samoobrony

w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu

W dniu 7 grudnia Sejm debatował nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło, w którym kandydatem na premiera był Grzegorz Schetyna. Po kilkugodzinnej dyskusji większość parlamentarna zdecydowała o jego odrzuceniu.

Samoobrona uznaje prawo opozycji do korzystania z instrumentu egzekwowania politycznej odpowiedzialności ministra czy rządu, jakim w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych jest wotum nieufności. To ważny element systemu demokratycznego umożliwiający parlamentarzystom kontrolę nad władzą wykonawczą.

Nie akceptujemy jednak sposobu ani trybu odwoływania rządu RP, jakie zastosowała opozycja. O ile ostro formułowane zarzuty posłów Platformy Obywatelskiej pod adresem szefa rządu jako incydentalne mieszczą się jeszcze w granicach prawa, to już ich zachowanie podczas wystąpienia Premier Beaty Szydło było jego ewidentnym naruszeniem. Obelżywe zwroty i inwektywy kierowane pod adresem urzędującego premiera są niedopuszczalne, niszczące dla wizerunku Polski oraz wyrazem braku szacunku, wręcz pogardy dla własnego państwa i jego obywateli.

Domagamy się od Marszałka Sejmu stanowczych reakcji i ukarania parlamentarzystów w tak drastyczny sposób łamiących prawo. Od prokuratury żądamy wszczęcia postepowania z urzędu.

Samoobrona docenia dotychczasowe osiągnięcia rządu w zakresie polityki gospodarczej i społecznej. Wyrażaliśmy już w swoich wystąpieniach poparcie dla programu 500+, przywrócenia niższego wieku emerytalnego, czy działania ministra finansów zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego. Wiemy również, że nie popełnia błędów ten, co nic nie robi i takie błędy rząd popełnił. Brak wyraźnych postępów w rozwoju infrastruktury transportowej i drogowej, cyfryzacji administracji publicznej, czy pozostawienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi bez wsparcia ze strony innych resortów w przegranej walce z ASF, które przekroczyło już linię Wisły, - to najważniejsze zarzuty.  

Podsumowując jednakże dwa lata rządów Pani Premier Beaty Szydło, Samoobrona ocenia je jednoznacznie pozytywnie. Wniosły one po ośmiu latach panowania obecnej opozycji nową jakość, którą jest stały i zrównoważony rozwój gospodarki w coraz większym wymiarze odczuwany przez obywateli w postaci poprawy warunków życia.

 

                                                                                                                                                                                                                    Za prezydium

                                                                                                                                                                                                             /-/ Lech Kuropatwiński