MENU
WIEŚCI Z KRAJU
KONTAKT
Biuro Krajowe Partii:
Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14
00-508 Warszawa
tel.: (22) 629 32 90
samoobrona@samoobrona.org.pl

Nr konta: Alior Bank
41249000050000453042918643

LINKIŁÓDŹ


O NAS
REDAKCJA
WYSZUKIWANIE

LOGO
  Wtorek, 23 Maja 2017

-...czytaj dalej


...czytaj dalej


...czytaj dalej


Wiadomości

W dniu 18 marca 2017 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej Partii "Samoobrona". Celem posiedzenia było omówienie nowych elementów programowych partii oraz wybór Prezydium Rady Krajowej.

...czytaj dalej


...czytaj dalej


K O M U N I K A T

Na dzień 18 marca 2017 roku (sobota) o godz. 11.oo w sali nr 220 w siedzibie OPZZ przy ulicy Kopernika w Warszawie zwołuję pierwsze posiedzenie Rady Krajowej Partii "Samoobrona".

Celem posiedzenia jest omówienie nowych elementów programowych partii oraz wybór Prezydium Rady Krajowej.

Przewodniczących wojewódzkich proszę o powiadomienie delegatów.

Przewodniczący Partii Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński


Wiadomości

W dniu 4 marca 2017 roku w miejscowości Grabkowo odbył się V Krajowy Kongres Partii "Samoobrona", na którym zostały wybrane nowe władze organizacji.Na funkcję Przewodniczącego Patii "Samoobrona" został powołany ponownie Lech Kuropatwiński, który wygrał rywalizację z kontrkandydatem z okręgu łódzkiego Grzegorzem Andrysiakiem.

...czytaj dalej


Tezy programowe zaprezentowane na
V Krajowym Kongresie Partii "Samoobrona"

(...)trzeba powiedzieć, że program socjalny "Samoobrony" i rozwiązania, które proponowała pod przewodnictwem Andrzeja Leppera, są wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość w sposób poprawny i spełniający oczekiwania szczególnie rodzin rolniczych jak i innych grup społecznych(...)

...czytaj dalej


INFORMACJA

Na dzień 26.02.2017 roku (niedziela) o godz. 11.oo w siedzibie patrii przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok. 14 zwołuję posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Partii Samoobrona poszerzone o przewodniczących województw oraz Komisję Rewizyjną. Obecność obowiązkowa.

Lech Kuropatwiński


ZAPROSZENIE

W dniu 4 marca 2017 roku o godzinie 11.oo w miejscowości Grabkowo, gmina Kowal, powiat Włocławek (świetlica gminna) odbędzie się Krajowy Kongres Partii Samoobrona. Obecność delegatów obowiązkowa. Proszę przewodniczących wojewódzkich o powiadomienie delegatów i do dnia 28.02.2017 roku o przesłanie list obecności uczestników na Krajowym Kongresie.

Lech Kuropatwiński


Stanowisko Prezydium Patii Samoobrona
w sprawie
afery reprywatyzacyjnej w Warszawie

Nie milkną echa doniesień prasowych w sprawie patologii dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości a już pojawiają się nowe przekazy o kolejnej aferze związanej z ogródkami działkowymi na Saskiej Kępie, które mogą świadczyć o bezpośrednim zaangażowaniu włodarzy miasta w przestępczy proceder.

...czytaj dalej


OGŁOSZENIE

Uprzejmie proszę o zbieranie niepotrzebnych kalendarzy ściennych i książkowych (i innych) na 2017 rok. Chcemy je przekazać naszym przyjaciołom ze Związku Polaków na Białorusi, do Domów Polskich. Kalendarze proszę przekazywać do biura lub bezpośrednio do Wiceprzewodniczącego Związku Andrzeja Chmielewskiego na adres ul. Kasztanowa 35a 16-300 Augustów. Kalendarze zamierzamy przekazać pod koniec stycznia. Z góry dziękujemy !!!

(-) Andrzej Chmielewski Przewodniczący
Związek Zawodowy Rolnictwa "SAMOOBRONA" woj. Podlaskie
tel. +48 501 94 61 61INFORMACJA

Na dzień 22 stycznia 2017 roku o godz. 11.oo w siedzibie Patrii przy Al. Jerozolimskich 11/19 lok. 14 zwołuję posiedzenie Prezydium Partii oraz ZZR Samoobrona poszerzone o przewodniczących województw.

Lech Kuropatwiński


UWAGA! PILNA INFORMACJA

W związku z pojawieniem się szansy na porozumienie koalicji rządzącej z protestującą opozycją parlamentarną zawieszam naszą pikietę pod sejmem w dniu 10 stycznia 2017 roku do odwołania. Nie chcemy zakłócać trwających rozmów, gdyż jak zadeklarowałem wcześniej jesteśmy zwolennikami spokoju społecznego a formę ulicznych wystąpień uznajemy za ostateczność. Jednakże pozostajemy w pogotowiu, aby w każdej chwili wznowić nasz protest, jeżeli nie dojdzie do przełamania parlamentarnego impasu.

Lech Kuropatwiński


INFORMACJA

W dniu 10 stycznia 2017 roku przy ulicy Wiejskiej (sejm) odbędzie się pikieta organizowana przez Samoobronę, na której wyrazimy naszą opinię i wyartykułujemy postulaty odnoszące się bezpośrednio do bieżących wydarzeń politycznych. Pragniemy w pokoju i spokoju społecznym rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, przyczyniając się tym do odbudowy i rozwoju Polski. Mamy pełne prawo, aby tego wymagać również od naszych przedstawicieli w parlamencie. Chcemy, aby nasz głos był ważny i słyszany.

Spotykamy się o godzinie 11.00 na Placu Trzech Krzyży.

Lech Kuropatwiński
Stanowisko Prezydium Patii Samoobrona
w sprawie
kryzysu parlamentarnego

Z wielkim niepokojem obserwujemy zawirowania polityczne będące skutkiem piątkowych wydarzeń zaistniałych podczas obrad parlamentu. Poseł Michał Szczerba z mównicy sejmowej użył słów powszechnie uważanych za pogardliwe po adresem marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego, ponadto jego zachowania werbalne i niewerbalne utrudniały dalsze prowadzenie obrad, dlatego marszałek korzystając ze swoich regulaminowych uprawnień zdecydował o wykluczeniu go z obrad.

...czytaj dalej


Stanowisko Prezydium Patii Samoobrona
w sprawie
obchodów 35 rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 2016 roku byliśmy świadkami obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Samoobrona zgodnie ze swoimi zapowiedziami nie brała tego dnia udziału w żadnych zgromadzeniach i protestach, bowiem jak co roku jest to dla nas czas zadumy i refleksji. Za skandaliczne i prowokacyjne uważamy obchody urządzone przez KOD wspólnie z opozycją parlamentarną. Przesłanki zorganizowania protestu oraz retoryka jego uczestników budzi w nas stanowczy sprzeciw.

...czytaj dalej


ODEZWA

W dniu dzisiejszym obchodzimy 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Samoobrona nie planuje uczestnictwa w żadnym z kilkunastu organizowanych zgromadzeń i marszów, bowiem jest to dla nas czas zadumy oraz refleksji nad losem Rzeczypospolitej i jej umęczonym Narodem.

Stan wojenny zakończył się już kilka dekad temu, odzyskaliśmy wolność a pomimo tego zjawisko uchodźctwa przekroczyło niespotykaną w historii Polski skalę. Miliony młodych obywateli w poszukiwaniu stabilizacji i lepszego życia już opuściło ojczyznę a kolejne miliony planują emigrację.

Szczególnie w tym dniu powinniśmy pokazać jedność, uruchomić pozytywne myślenie o przyszłości i odbudowie naszego kraju. Wykażmy obywatelską solidarność i patriotyzm, bowiem tylko zjednoczony Naród może dokonać rzeczy wielkich na epokową skalę.

Apeluję do rządzących i opozycji, uczcijmy wspólnie pamięć ofiar, złóżmy kwiaty i zapalmy znicze przed tablicami upamiętniającymi te tragiczne wydarzenia. Wykażmy dziejową rozwagę, aby już nigdy w przyszłości brat nie wystąpił przeciwko bratu.

Lech Kuropatwiński


INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że wybory do władz Partii Samoobrona w Okręgu Pomorskim odbędą się w dniu 10 grudnia 2016r. w Gdańsku o godzinie 10.00 przy ul Piekarniczej 26.

Kazimierz Kamiński


Wieści z Łodzi

27 Listopada 2016r., w Łodzi obyły się wybory Wojewódzkie partii "Samoobrona". Nowym przewodniczącym został Andrzej Urbaniak z powiatu Wieluńskiego. Po zakończeniu procedur wyborczych, uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie opłatkowe.


INFORMACJA

W dniu 26.11.2016 roku w siedzibie partii, (Al.Jerozolimskie 11/19 lok. 14) odbył się Zjazd woj. mazowieckiego, na którym został wybrany nowy przewodniczący struktur wojewódzkich oraz delegaci na Krajowy Kongres Partii Samoobrona. Przewodniczącym Patrii woj. mazowieckiego został jednogłośnie wybrany kol. Jerzy Pękała.

Biuro Parti


Wieści z Wielkopolski

Niniejszym mam zaszczyt powiadomić, iż dnia 26 listopada 2016. w Klubie Wierzbak przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu - odbył się Wojewódzki Zjazd Partii Samoobrona. Delegaci z całego woj. wielkopolskiego poddali analizie działalność partii na przestrzeni upływającej czteroletniej kadencji, którą przedstawił jej Przewodniczący Józef Juszkiewicz. Zazębiała się ona w na wielu odcinkach z pracą w Związku Zawodowym Rolnictwa Samoobrona.

...czytaj dalej


DO POBRANIA
nowy wzór karty kolonijnej

POBIERZ FORMULARZ


INFORMACJA

W dniu 27.11.2016 roku o godzinie 13,00, drugi termin godzina 13,30 ul. Smutna 28 (biurowiec PKS) w Łodzi odbędzie się Zjazd woj. łódzkiego, na którym zostaną wybrani delegaci na Krajowy Kongres Partii Samoobrona.
  • tel. biuro 781 42 73 69

Człowiek, Rodzina, Praca, Godne Życie.

Biuro Parti


Wieści z Łodzi

W dniach 14 -15 listopad 2016r., w Łodzi odbyło się "IX Europejskie Forum Gospodarcze". W panelach programowych, poruszano problematykę gospodarki na poziomie światowym jak i Europejskim. Uwzględniając pozytywne i negatywne oddziaływanie na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. W tym samym dniu, zostały wręczone przedsiębiorcom nagrody Marszałka woj. Łódzkiego w konkursie " Mocni w Biznesie". Na zaproszenie organizatorów uczestniczyliśmy(Samoobrona) już po raz kolejny, w tak doniosłym dla naszego regionu wydarzeniu. Skład naszej delegacji: K.Łysyganicz, G.Andrysiak, A.Czkaj, A.Radziszewska. -


STANOWISKO PREZYDIUM RADY KRAJOWEJ
PARTII SAMOOBRONA
w sprawie
koniecznych zmian w
strategii ekonomicznej państwa

Ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki - mateczniku światowego neoliberalizmu dowodzą jednoznacznie, że obywatele mają już dość skorumpowanych elit ignorujących potrzeby i aspiracje własnego narodu. Taki wynik wyborczy jest dowodem, że ideologia pogardy powoli w odchodzi przeszłość a świat, w którym połowa całego majątku należy do jednego procenta populacji nie ma racji bytu.

...czytaj dalej


Święto Niepodległości w Łodzi

11 listopad br., przywitał uczestników śniegiem z deszczem. Mimo tak nie sprzyjającej aury, nie zabrakło nikogo, komu słowo Ojczyzna jest bliskie sercu. I jak co roku nie mogło zabraknąć reprezentacji " Samoobrony ", która otrzymała zaproszenie od Wojewody Łódzkiego. Skład naszej delegacji: Sebastian Słowakiewicz, Grzegorz Andrysiak, Sylwester Gołębiowski, Agnieszka Czekaj, Henryk Brewiński, Krzysztof Łysyganicz.


INFORMACJA

W dniu 26.11.2016 roku o godzinie 12,00 w siedzibie partii, (Al.Jerozolimskie 11/19 lok. 14) odbędzie się Zjazd woj. mazowieckiego, na którym zostanie wybrany nowy przewodniczący struktur wojewódzkich oraz delegaci na grudniowy Krajowy Kongres Partii Samoobrona.

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków, którzy chcą wstąpić w nasze szeregi. (osoby, które nie wypełniły deklaracji członkowskich, mogą złożyć je na zjeździe).

Kontakt:
  • Pękała Jerzy - tel. 692-134-386
  • Sochocki Jan - tel. 504-133-943


Człowiek, Rodzina, Praca, Godne Życie.

Biuro Parti


...czytaj dalej


Lech Kuropatwiński
patologie polskiej reprywatyzacji


Wieści z Łodzi

W dniach 6-7 październik 2016r., w Łodzi, odbył się IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Należy dodać, że Biogospodarka, to nie tylko przyszłość, ale konieczność, aby zachować matkę ziemię dla przyszłych pokoleń. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w Kongresie uczestniczyła delegacja Samoobrony naszego województwa w składzie: Krzysztof Łysyganicz i Grzegorz Andrysiak.


Samoobrona apeluje do rządu


...czytaj dalejProgram SamoobronyPiąta Rocznica Śmierci Andrzeja Leppera

Warszawa 6. sierpnia 2016 roku w godzinach południowych odbyła się kolejna manifestacja, a to już piąta rocznica zamordowania twórcy "Trzeciej drogi dla Polski", Marszałka Sejmu i szefa Partii Samoobrona RP. Do tej pory ukrywani są mordercy Trybuna i szlachetnego Polaka, który wszystko nazywał po imieniu i przewwidzial co nastąpiło dziś! Był niewygodny ekipom pookrąglym stole, bo patrzał prospołecznym okiem na ręce rządzącym. Nikomu nie pasowała trzecia droga, ta pośrednia pomiedzy kapitalizmem, a socjalizmem! Mało było tego, to trzeba było go posłać pod trawnik.Pomimo tego Andrzej jest nadal żywy w sercach Polaków i będzie nadal, sądzę, że będzie nas dużo więcej i może nawet za przyzwoleniem społecznym Samoobrona będzie mogła zmieniać i rozbudowywać, rozgrabioną Polskę! Polacy postawmy na Samoobronę, na "Trzecią drogę" Polski!


Marsz pamięci Andrzeja Leppera

W dniu 6 sierpnia 2016 roku w piątą rocznicę śmierci Andrzeja Leppera odbył się marsz Jego imienia. Po Mszy Świętej w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży uczestnicy uroczystości przeszli pod tablicę pamiątkową przy Al. Jerozolimskich 30, gdzie złożono wieńce i zapalono znicze.


...czytaj dalejŚmierć Leppera to dowód, że nikt go nie kupił


Marsz pamięci Andrzeja Leppera


...czytaj dalejPAMIĘTAMY


Kwiaty na grobie Andrzeja Leppera

W dniu 5 sierpnia 2016 roku w ramach obchodów piątej rocznicy śmierci delegacja związkowa i partyjna Samoobrony złożyła wieńce na grobie Andrzeja Leppera na cmentarzu w Krupach.


ODEZWA

W dniu 5 sierpnia 2016 roku mija piąta rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Leppera. Pamiętamy Jego niezłomną postawę Polaka, męża stanu, gorliwego patrioty w walce z niesprawiedliwością społeczną, z antyludzkim liberalizmem, z układem zdeprawowanych elit politycznych.

Uczcijmy pamięć legendarnego, charyzmatycznego przywódcy Samoobrony biorąc masowo udział w rocznicowych obchodach.

W tym podniosłym, ale jakże smutnym czasie, wzywam wszystkich byłych i obecnych członków oraz sympatyków Samoobrony do jedności. Zademonstrujmy jeszcze raz swoją siłę. Pokażmy wątpiącym, że idea wolności, ludzkiej godności, społecznej sprawiedliwości, która niegdyś nas połączyła, jest silniejsza od aparatu przemocy i przyświecać nam będzie - dopóki my żyjemy.

Andrzeju! - nie zapomnimy - spoczywaj w spokoju.

Człowiek, Rodzina, Praca, Godne Życie.


/-/ Lech Kuropatwiński
PROGRAM OBCHODÓW ROCZNICOWYCH


ROCZNICA

W dniu 6 sierpnia 2016 roku (sobota) odbędą się obchody piątej rocznicy tragicznej śmierci legendarnego przywódcy Samoobrony Andrzeja Leppera.

Terminarz:
  • O godz. 12.oo zbiórka przed Sejmem, krótkie wystąpienia zaproszonych gości.
  • O godz. 13.oo msza święta w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży.
  • Około godziny 14.oo centralne uroczystości pod tablicą poświęconą Andrzejowi Lepperowi przy Al. Jerozolimskich 30.

Zapraszamy wszystkich chętnych.


Święto Narodowe Republiki Białoruś


W dniu 30 czerwca 2016 r. w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbyło się przyjęcie dyplomatyczne z okazji Święta Narodowego – Dnia Niepodległości Republiki Białoruś. Wśród zaproszonych gości obecny był Andrzej Chmielewski - wiceprzewodniczący ZZR Samoobrona.

Życząc pomyślności bratniemu Narodowi Białoruskiemu, składamy na ręce Pana Ambasadora serdeczne życzenia z okazji Święta Niepodległości.
Bydgoska Premiera

W dniu 18 czerwca br kilkudziesięcioosobowa grupa członków Samoobrony uczestniczyła w premierze speklaklu "Tu Wersalu nie będzie !". Sztukę wystawioną na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy wyreżyserował libańczyk pracujący w Bejrucie i Berlinie, Rabih Mroue we współpracy dramaturgicznej z Martą Keil.

...czytaj dalej


Premiera spektaklu
o
karierze Andrzeja Leppera

W Teatrze Polskim w Bydgoszczy odbyła się premiera spektaklu "Tu Wersalu nie będzie". To pierwsze w historii przedstawienie o politycznej karierze Andrzeja Leppera. Na sobotniej premierze pojawiła się liczna grupa działaczy Samoobrony.

...czytaj dalej


ZAPROSZENIE

W dniu 18 czerwca o godzinie 18.oo w Teatrze Polskim w Bydgoszczy przy ulicy Mickiewicza 2 odbędzie się premiera spektaklu o Andrzeju Lepperze pod tytułem "Tu Wersalu nie będzie!"

...czytaj dalej


Święto Konstytucji 3 Maja w ŁodziNa zaproszenie Wojewody woj. Łódzkiego, delegacja Samoobrony uczestniczyła w uroczystościach państwowych, w tym złożyła wiązankę kwiatów przed grobem "Nieznanego Żołnierza".

W skład naszej delegacji wchodzili: Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Związku, pan Grzegorz Andrysiak, Wiceprzewodniczący Związku w Łodzi, pan Henryk Brewiński, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej partii, pan Krzysztof Łysyganicz.

APEL

Koleżanki i Koledzy, członkowie oraz sympatycy Samoobrony!

Z okazji zbliżającego się święta ludzi pracy składam Wam, milionom ciężko pracującym serdeczne życzenia pomyślności.

Dzisiaj dominują w Polsce bezlitosne w stosunku do zwykłych ludzi wielkie korporacje ponadnarodowe i związane z nimi elity finansowo-polityczne. Promują one globalizm ekonomiczny, stosując finansowy terror pod przykrywką pozorowanej równości i demokracji.

Dotychczasowa polityka gospodarcza, oparta na liberalizmie rynkowym, prowadzona z uporem przez kolejne ekipy rządzące po 1989 roku, doprowadziła do wielomilionowego bezrobocia, rozszerzania się bezmiaru nędzy i powszechnego ubóstwa. Miliony Polaków pozbawiono, gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, praw ekonomicznych zapewniających godziwą egzystencję, narusza się i gwałci podstawowe prawa człowieka - prawa do pracy, nauki, ochrony zdrowia i zasłużonej emerytury.

Polityka liberalizmu wolnorynkowego, połączona z uciskiem fiskalnym i totalną komercjalizacją społeczeństwa, nie może być kontynuowana bez tragicznych konsekwencji dla państwa i narodu. Nie ma na to naszej zgody!

Apeluję do członków oraz sympatyków Samoobrony o wzięcie masowego udziału w pochodach, demonstracjach i pikietach organizowanych przez pracownicze organizacje związkowe w całej Polsce. Zaznaczmy swój udział w obronie wolności oraz naszych konstytucyjnych praw ekonomicznych i socjalnych.

Człowiek - Rodzina - Praca - Godne - Życie.

Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
/-/ Lech KuropatwińskiK O N D O L E N C J E

Z wielkim poczuciem smutku i niesprawiedliwości przyjąłem informację o zamachach terrorystycznych dokonanych na lotnisku Zaventem i stacji metra Maelbeek w stolicy Królestwa Belgii Brukseli.

Jest to akt bezsensownej, brutalnej przemocy wobec przypadkowych, niewinnych osób wymagający najwyższego potępienia. Wyrażam nadzieję, że wszelkie okoliczności tragedii zostaną dokładnie zbadane a sprawcy zbrodni zostaną pociągnięci wkrótce do odpowiedzialności.

Wobec bezmiaru nieszczęścia w imieniu własnym oraz członków Partii i ZZR Samoobrona składam rodzinom i bliskim ofiar głębokie wyrazy współczucia.

Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
/-/ Lech KuropatwińskiWYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
Andrzej Chmielewski w TVP - INFO
Nasz kandydat Andrzej Chmielewski.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
Konferencja prasowa przed uzupełniającymi wyborami do Senatu.
Nasz kandydat Andrzej Chmielewski.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
Nasz kandydat Andrzej Chmielewski.Debata kandydatów przed uzupełniającymi wyborami do Senatu.WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
Konferencja prasowa przed uzupełniającymi wyborami do Senatu.
Nasz kandydat Andrzej Chmielewski.


>KONDOLENCJE
Nie żyje Wawrzyniec Piejko. Zmarł 26 lutego 2016 roku po ciężkiej chorobie - działacz społeczny i polityczny, Członek Rady Krajowej Partii oraz ZZR "Samoobrona", rolnik, radny powiatowy.

Członkowie Partii oraz Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" pragną żłożyć najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego Wawrzyńca Piejko, wytrwałego działacza naszej organizacji.

Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb odbędzie się 02.03 2016 o godzinie dwunastej w kościele parafialnym p.w. NMP w Mokrym gmina Grudziądz.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
Debata kandydatów przed uzupełniającymi wyborami do Senatu.
Nasz kandydat Andrzej Chmielewski.


Debata kandydatów przed uzupełniającymi wyborami do Senatu. Wysłuchaj audycji.WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
Debata kandydatów przed uzupełniającymi wyborami do Senatu.
Nasz kandydat Andrzej Chmielewski.


Debata kandydatów przed uzupełniającymi wyborami do Senatu. Wysłuchaj audycji.WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP
AUDYCJA WYBORCZA


Andrzej Chmielewski w Radiu Białystok. Wysłuchaj audycji.I N F O R M A C J A


Już poraz 13-y będziemy obchodzić jako rolnicy rocznicę naszych protestów i blokad ze stycznia i lutego 2013r.w całej Polsce przeciwko ówczesnej polityce rolnej koalicyjnego Rządu SLD-PSL. Corocznie główne uroczystości w tym temacie odbywają się na terenie Gminy Opatówek pow.Kalisz w miejsci Cienia Druga oraz Marchwacz przy obeliskach..

...czytaj dalej
WIADOMOŚCI
W dniu 14 lutego br. obradowała Rada Krajowa Partii Samoobrona. Delegaci omawiali stan przygotowań do zbliżającego się Kongresu Partii. Dyskusję zdominowała inicjatywa powrotu grupy byłych posłów w szeregi naszej organizacji. Decyzję o formule przyszłej współpracy zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu rady.


/-/ Biuro Partii

ZOBACZ GALERIĘ


K O M U N I K A T

Na dzień 14.02.2016r. (niedziela) o godzinie 11.oo w siedzibie partii (Al. Jerozolimskie 11/19) zwołuję Prezydium Rady Krajowej Partii Samoobrona poszerzone o przewodniczacych województw.

Obecność obowiązkowa.

O godzinie 12.oo zwołuję posiedzenie Rady Krajowej Partii Samoobrona, które odbędzie się w sali nr 220 w siedzibie OPZZ przy ulicy Kopernika w Warszawie.

Drugi termin godz. 12.30.

Przewodniczący Partii Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński

RADA KRAJOWA PARTII SAMOOBRONA


FUNDACJA "SZANSA DLA GMIN"
Zdjęcia z pobytu 51 dzieci z Wielkopolski na zimowisku w Czarnej Górze - pensjonat Skalny Brzeg. Turnus od 18 do 27 stycznia 2016r.


/-/ Józef Juszkiewicz

ZOBACZ GALERIĘ


K O M U N I K A T

W dniu 06.02.2016r. (sobota) Prezydium Rady Krajowej Partii Samoobrona zostało odwołane.

Przewodniczący Partii Samoobrona
/-/ Lech KuropatwińskiPolityka i kultura prorodzinna

W dniu 16.01.2016r., w Łodzi (UMŁ) , odbyło się Seminarium dotyczące wsparcia (w skali ogólnopolskiej i lokalnej), rodzin posiadających dzieci. Organizatorem było Stowarzyszenie, "rodzina.pl". Dyskusję zasiliło grono ekspertów, a także rodziców, posiadających liczną gromadkę.

Rodzina to fundament zdrowego państwa, dlatego też nasi przedstawiciele w składzie Agnieszka Radziejewska ( z córką), Grzegorz Andrysiak, Krzysztof Łysyganicz, uczestniczyli w Seminarium. Niezwykle cenne wydarzenie, wymuszające całkowicie inne spojrzenie na problematykę związaną z rodziną i jej potrzebami. (kł)K O M U N I K A T

Na dzień 16.01.2016r. (sobota) o godzinie 11.oo w siedzibie partii (Al. Jerozolimskie 11/19) zwołuję Prezydium Rady Krajowej Partii Samoobrona.

Obecność obowiązkowa.

Przewodniczący Partii Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński

Życzenia Świąteczne

Życząc Zdrowych i Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2016, głęboko wierzę w to, iż razem, zjednoczeni we wspólnym celu, dzięki wytężonej pracy osiągniemy tak potrzebną i tak oczekiwaną przez wszystkich poprawę bytu polskich rodzin w naszej Ojczyźnie.

Przewodniczący
Partii i ZZR Samoobrona
Lech Kuropatwiński


Oświadczenie
Prezydium Partii Samoobrona


W kontekście aktu ułaskawienia Mariusza Kamińskiego dokonanego przez Prezydenta RP, w mediach pojawiło się szereg nieprawdziwych informacji odnośnie Samoobrony i osoby Andrzeja Leppera.

...czytaj dalej


11 listopad w ŁodziW strugach deszczu odbyły się uroczystości Święta Narodowego w tym: złożenie wiązanek kwiatów przed grobem "Nieznanego Żołnierza" Oczywiście Samoobrona, jak co roku, uczestniczy w tym niezwykle ważnym dla środowisk patriotycznych akcie. Chwała bohaterom, chwała wszystkim tym, dla których 11 listopad, nie jest obowiązkiem służbowym, a koniecznością wynikającą z umiłowania ojczyzny. Łódzką Samoobronę reprezentowali: Grzegorz Andrysiak, Henryk Brewiński wraz z małżonką, Krzysztof Łysyganicz.


Bardzo pilne!Na dzień 08 listopada 2015 r. (niedziela) na godzinę 11,00 zwołuję pilne spotkanie Prezydium Rady Krajowej Partii i ZZR Samoobrona oraz przewodniczących województw.
Spotkanie z dnia 31 października zostało odwołane.
Adres: Aleje Jerozolimskie 11/19 lok 14.Józef Juszkiewicz
w TV Poznań

KLIKNIJ TUTAJ


Debata wyborcza
w Polskim Radiu Białystok

KLIKNIJ TUTAJ


Wielka debata podlaskich kandydatów

OGLĄDAJ - KLIKNIJ TUTAJ


PLAKAT WYBORCZY

Andrzej Chmielewski
audycja radiowa
Bardzo pilne!Na dzień 30 września 2015 r. (środa) na godzinę 13,00 zwołuję pilne spotkanie Prezydium Rady Krajowej Partii oraz przewodniczących województw i okręgowych pełnomocników wyborczych.
Adres: Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14 Warszawa

/-/ Lech KuropatwińskiBardzo pilne!Na dzień 20 września 2015 r. (niedziela) na godzinę 11,00 zwołuję pilne spotkanie Prezydium Rady Krajowej Partii oraz przewodniczących województw i okręgowych pełnomocników wyborczych.
Na spotkaniu wydawane będą upoważnienia dla kandydatów do komisji wyborczych.
Adres: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 Warszawa
DO POBRANIA
DOKUMENTY DO REJESTRACJI
Bardzo pilne!Na dzień 4 września 2015 r. (piątek) na godzinę 18,00 zwołuję pilne spotkanie Prezydium Rady Krajowej Partii oraz przewodniczących województw i okręgowych pełnomocników wyborczych. Adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 11/19 lok 14.


...czytaj dalej


...czytaj dalej


KONFERENCJA PRASOWA...czytaj dalejFINANSOWANIE KAMPANII WYBORCZEJ
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015K O M U N I K A TMsza za Andrzeja Leppera

W dniu 14 maja br., w miejscowości Wróblew woj. Łódzkie, odbyła się msza w intencji tragicznie zmarłego Andrzeja Leppera. Uczestniczyły delegacje z powiatów woj. Łódzkiego oraz Przewodniczący Lech Kuropatwiński. Po mszy uczestnicy spotkali się w miejscowej OSP, aby porozmawiać o przygotowaniach do zbliżającej się kampanii wyborczej.

K O M U N I K A T
Wojewódzki Sztab Wyborczy

W związku z trwającymi przygotowaniami do wyborów powołuję Wojewódzki Sztab Wyborczy oraz sztaby okręgowe.

WYPEŁNIJMY TESTAMENTHYMN WYBORCZY


K O M U N I K A T

W dniu 14 sierpnia 2015 r.o godz. 16.00 mija termin rejestracji komitetów referendalnych w mediach lokalnych.

WIADOMOŚCIW dniu 9 sierpnia 2015 r (niedziela) o godz. 12,oo odbył się Marsz Pamięci Andrzeja Leppera. W uroczystościach upamiętniających tragiczną śmierć legendarnego przywódcy Samoobrony uczestniczyli przedstawiciele władz związku zawodowego oraz partii z Lechem Kuropatwińskim na czele oraz zaproszeni goście i mieszańcy Warszawy. Marsz wyruszył spod pomnika AK przed Sejmem a zakończył się pod tablicą pamiątkową w Alejach Jerozolimskich 30.

K O M U N I K A T
Zaproszenie dla mediów

W dniu 9 sierpnia 2015 r (niedziela) o godz. 12,oo odbędzie się Marsz Pamięci Andrzeja Leppera. Przewiduje się obecność około 300 osób, członków i sympatyków Samoobrony oraz zaprzyjaźnionych organizacji politycznych i społecznych. Marsz wyruszy spod pomnika AK przed Sejmem a zakończy się pod tablicą upamiętniającą Andrzeja Leppera w Alejach Jerozolimskich. O godz. 13,30 przewidziana jest konferencja prasowa, na której zostaną zaprezentowani kandydaci na parlamentarzystów.

K O M U N I K A TW dniu 5 sierpnia 2015 r. Przewodniczący Związku Zawodowego oraz Partii Lech Kuropatwiński w imieniu sympatyków oraz działaczy Samoobrony złożył kwiaty na grobie tragicznie zmarłego, legendarnego przywódcy Andrzeja Leppera.

K O M U N I K A TW dniu 5 sierpnia o godz. 10,00 w czwartą rocznicę tragicznej śmierci legendarnego przywódcy Andrzeja Leppera delegacja związku zawodowego oraz partii Samoobrona złożyła wieniec oraz zapaliła znicze pod tablicą pamiątkową w Alejach Jerozolimskich.
Województwo pomorskieOsoby zainteresowane udziałem w komisjach referendalnych oraz wyborami parlamentarnymi proszone są o kontakt z Panem Kazimierzem Kamińskim Tel. 696 472 629Województwo podlaskieOsoby zainteresowane udziałem w komisjach referendalnych oraz wyborami parlamentarnymi proszone są o kontakt z Panami Andrzejem Chmielewskim Tel. 501 946 161 i Janem Perkowskim Tel. 606 317 266.DO POBRANIA
WYKAZ PODPISÓW POPARCIA
Warszawa i województwo mazowieckieOsoby zainteresowane udziałem w komisjach referendalnych proszone są o kontakt z Panem Janem Sochockim Tel. 504-133-943.Na dzień 26 lipca br. (niedziela) w siedzibie partii o godz. 11.oo, (w trybie pilnym) zwołuję posiedzenie Prezydium Partii Samoobrona oraz przewodniczących województw.

Marsz ruszy spod Sejmu

Wywiad Przewodniczącego Partii
Lecha Kuropatwińskiego dla ONET.PL

W dniu 20 lipca 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r.poz. 318), zarejestrowała Fundację „Szansa dla Gmin" oraz Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” jako podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych w formie audycji referendalnych, w związku z ogólnokrajowym referendum, zarządzonym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r. Zgodnie z przepisami powołanej ustawy podmiotowi wymienionemu w zaświadczeniu przysługuje ponadto prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum oraz wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców.


JAKIEJ POLSKI CHCEMY

Polska - to nasza ziemia, jej mieszkańcy i wszystko co na tej ziemi zostało przez jej mieszkańców zbudowane, to nasza historia, tradycja i obyczaje - to wreszcie nasze państwo, jako wyraz naszych zdolności do zorganizowanego i prawnie ubezpieczonego bytu społecznego...

Msza żałobna pamięci Andrzeja Leppera

W dniu 14 sierpnia 2015r.,( piątek), w miejscowości Wróblew ( powiat Sieradzki, woj Łódzkie) w miejscowym kościele odprawiona zostanie msza pamięci Andrzeja Leppera. Spotykamy się przed OSP o godzinie 16,30. Następnie pochodem idziemy do kościoła. Zapraszam Wszystkich.

CZAS NA RADYKALNE ZMIANY

Jesteśmy ofiarami kryzysu spowodowanego błędną, neoliberalną, polityką gospodarczą i społeczną. Jesteśmy zakładnikami biurokracji, korupcji i rynku. Coraz mniej jest miejsca dla człowieka, jego nadziei i marzeń. Już nikt dziś nie wierzy, że ma wpływ na świat, który toczy się niezależnie obok niego. Musimy to zmienić.

K O M U N I K A T

W dniu 5 lipca br. W siedzibie OPZZ, przy ulicy Kopernika odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Partii Samoobrona. Uczestnicy obrad poddali wnikliwej analizie stan przygotowań organizacji do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Po zapoznaniu się ze stanem rozmów z naszymi potencjalnymi partnerami koalicyjnymi, Rada Krajowa Partii podjęła dwie istotne uchwały określające formułę uczestnictwa Samoobrony w jesiennej batalii o poselskie i senatorskie mandaty.

K O M U N I K A T

W dniu 05.07.2015 r.(niedziela) w OPZZ ul. Kopernika 34/40 sala 220 godz. 12,00 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Partii Samoobrona.

PROGRAM

POLECAMY


KONSTYTUCJA

SAMOOBRONA | POLEĆ NAS ZNAJOMYM |DODAJ DO ULUBIONYCH | KONTAKT | ENGLISH
ostatnia aktualizacja: 9.07.2008