MENU
WIEŚCI Z KRAJU
KONTAKT
Biuro Krajowe Partii:
Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14
00-508 Warszawa
tel.: (22) 629 32 90
samoobrona@samoobrona.org.pl

Nr konta: Alior Bank
41249000050000453042918643

LINKIŁÓDŹ


O NAS
REDAKCJA
WYSZUKIWANIE

LOGO
  Czwartek, 30 Marca 2017

Stanowisko Prezydium Patii Samoobrona
w sprawie
kryzysu parlamentarnego

20.12.2016

Z wielkim niepokojem obserwujemy zawirowania polityczne będące skutkiem piątkowych wydarzeń zaistniałych podczas obrad parlamentu. Poseł Michał Szczerba z mównicy sejmowej użył słów powszechnie uważanych za pogardliwe po adresem marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego, ponadto jego zachowania werbalne i niewerbalne utrudniały dalsze prowadzenie obrad, dlatego marszałek korzystając ze swoich regulaminowych uprawnień zdecydował o wykluczeniu go z obrad.

Samoobrona uważa, że tak, jak nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, tak brak elementarnej kultury osobistej parlamentarzysty nie zwalnia go z odpowiedzialności dyscyplinarnej za obrazę majestatu urzędu i osoby marszałka sejmu.

Za dążenie do konfrontacji uważamy blokowanie sali plenarnej w obronie arogancji posła. Do tej samej kategorii braku wyobraźni i odpowiedzialności za państwo zaliczamy uliczne protesty organizowane przez opozycję pod sztandarami KOD. Nieadekwatność zachowań polityków w zderzeniu z praprzyczyną konfliktu, pozwala nam podejrzewać, że prawdziwym celem jest osiągnięcie destabilizacji i paraliżu państwa dla uzyskania osobistych korzyści, za wszelką cenę, bez liczenia się ze skutkami społecznymi. To niebezpieczna praktyka.

Samoobrona apeluje do parlamentarzystów o pilne zażegnanie kryzysu. Stoimy na stanowisku, że jedynym rozwiązaniem jest publiczne przeproszenie marszałka sejmu przez posła Szczerbę, co skutkować powinno zniesieniem nałożonej na niego kary. Będzie to pozytywnym przyczynkiem do wygaszenia emocji po obydwu stronach konfliktu oraz uspokojenia nastrojów społecznych.

Za Prezydium Partii Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński

PROGRAM

POLECAMY


KONSTYTUCJA

SAMOOBRONA | POLEĆ NAS ZNAJOMYM |DODAJ DO ULUBIONYCH | KONTAKT | ENGLISH
ostatnia aktualizacja: 9.07.2008