MENU
WIEŚCI Z KRAJU
KONTAKT
Biuro Krajowe Partii:
Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14
00-508 Warszawa
tel.: (22) 629 32 90
samoobrona@samoobrona.org.pl

Nr konta: Alior Bank
41249000050000453042918643

LINKIŁÓDŹ


O NAS
REDAKCJA
WYSZUKIWANIE

LOGO
  Czwartek, 30 Marca 2017

JAKIEJ POLSKI CHCEMY

Polska - to nasza ziemia, jej mieszkańcy i wszystko co na tej ziemi zostało przez jej mieszkańców zbudowane, to nasza historia, tradycja i obyczaje - to wreszcie nasze państwo, jako wyraz naszych zdolności do zorganizowanego i prawnie ubezpieczonego bytu społecznego. Państwo powołane dla obrony życia , mienia i interesów obywateli, do ukierunkowywania niepodległego rozwoju i utrwalania podstaw egzystencji ekonomicznej, politycznej i biologicznej narodu, teraz i na przyszłość. Naród bez własnego państwa przestaje być narodem, staje się grupą etniczną.

Jeżeli więc stawiamy pytanie - jakiej Polski chcemy - to przede wszystkim oczekujemy odpowiedzi jakiego państwa polskiego chcemy- aby "być i nie przestać być" narodem, nie utracić swojej tożsamości, kultury i miejsca na mapie świata.

Państwo jest tworzone po to, by stwarzać preferencyjne warunki egzystencji dla swoich obywateli, na określonym obszarze w otoczeniu innych państw i narodów i by tych preferencji skutecznie bronić politycznie, ekonomicznie i intelektualnie.

Chcemy więc, by nasze państwo było zdolne do pełnienia wszystkich wymienionych poprzednio zadań, by było organizatorem "przyszłości" dla młodego pokolenia, by jego działania były wyrazem woli politycznej obywateli i narodu jako całości. Wykonawczo rolę tę realizuje rząd, musi więc być on wyłaniany metodą demokratyczną i jego skład ma być odbiciem struktury społecznej i politycznej kraju.

Chcemy, by nasze państwo było niepodległe, suwerenne - musi więc posiadać własne prawo, wojsko, walutę, niezależny system finansowo-bankowy, musi posiadać kontrolę nad procesami informacyjnymi, nad podstawowymi bogactwami naturalnymi, musi inspirować rozwój oświaty, nauki i kultury narodowej.

Chcemy, by nasze państwo posiadało mocny fundament ekonomiczno- gospodarczy - tzn. silną gospodarkę narodową z odpowiednimi możliwościami "światłej" ingerencji w życie gospodarcze i istnieniem własności państwowej- czyli narodowej - w strategicznych działach tej gospodarki.

Chcemy, by Polska rządzona była mądrze i sumiennie przez ludzi uczciwych, kompetentnych, patriotów w sensie patriotyzmu racjonalnego i humanistycznego.

Chcemy Polski, w której nie będzie drastycznych różnic materialnych -tzn. "oceanu nędzy" i drobnych "wysepek" bogactwa i dobrobytu. Chcemy więc równości i sprawiedliwości społecznej - w odpowiednich proporcjach do wkładu obywateli we wspólne dobro i wspólne obowiązki względem państwa i społeczeństwa.

Chcemy Polski, w której równoprawne będą wszystkie formy własności dóbr.

Chcemy Polski, w której mniejszości narodowe cieszyć się będą pełną swobodą obywatelską i możliwościami pielęgnowania swoich tradycji ale nie kosztem praw obywatelskich narodu polskiego.

Chcemy ustroju i stosunków w pełni demokratycznych - jednak bez biurokracji i różnych "przybudówek" ustrojowych - różnych urzędów specjalnych, pełnomocników, rzeczników, itp. Do rozważenia jest zasadność istnienia Senatu jako tworu nie pasującego do nowoczesnych pojęć systemu rządzenia.

Chcemy, by Polska była państwem, w którym nauka na wszystkich szczeblach była bezpłatna a dostępność do niej była powszechna. Nie wyklucza to istnienia innych pozapaństwowych form nauczania.

Chcemy, by w Polsce bezrobocie ograniczone było do minimum, by nie istniała kategoria ludzi bezdomnych, wyrzucanych na bruk z mieszkań, wyrzucanych poza "nawias życia".

Chcemy, by w Polsce emerytom i rencistom zapewnione zostały sprawiedliwie waloryzowane świadczenia na odpowiednim poziomie zapewniającym minimum potrzeb życiowych na powszechną skalę.

Chcemy, by w Polsce utrwalił się szacunek dla każdego przejawu życia, dla przyrody żywej, respektowanie praw ochrony środowiska naturalnego, chcemy by wyrażało się to w odpowiedniej polityce pro-ekologicznej i koncepcji tzw. "ekorozwoju".

Generalnie więc chodzi o to, by nasza Ojczyzna, Polska, nasze państwo polskie, było krajem, w którym najwyższym podmiotem będzie człowiek, obywatel, osoba ludzka we wszystkich działaniach i procesach jakie będą w nim funkcjonowały, by przestrzegane były uniwersalne prawa człowieka, w tym prawa socjalne - do pracy, dachu nad głową, bezpieczeństwa, zdrowia i oświaty, do godnego życia polskich rodzin - które w sumie stanowią podłoże bytu społecznego i narodowego. Nade wszystko chcemy Polski wolnej, niepodległej, nie poddanej żadnej obcej ingerencji, żadnej presji i żadnej formie agresji - nie tylko politycznej czy militarnej ale ekonomicznej, informacyjnej czy kulturowej.

Chcemy zdrowej samowystarczalności żywnościowej kraju.

Chcemy, by w życiu społecznym i politycznym respektowane były uniwersalne wartości moralno-etyczne, w szczególności, by te wartości respektowane były w polityce ekonomicznej.

Społecznej dezaprobacie i potępieniu poddane być muszą gnębiące nas patologie, w tym przejaw nienawiści politycznej, prywaty i egoizmu posunięte nieraz aż do granic zdrady Ojczyzny.

Taka wizja Polski jest niestety głęboko różna od obecnego jej obrazu. Obraz ten musi ulec zmianie.

Przewodniczący

Andrzej Lepper

PROGRAM

POLECAMY


KONSTYTUCJA

SAMOOBRONA | POLEĆ NAS ZNAJOMYM |DODAJ DO ULUBIONYCH | KONTAKT | ENGLISH
ostatnia aktualizacja: 9.07.2008