MENU
WIEŚCI Z KRAJU
KONTAKT
Biuro Krajowe Partii:
Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14
00-508 Warszawa
tel.: (22) 629 32 90
samoobrona@samoobrona.org.pl

Nr konta: Alior Bank
41249000050000453042918643

LINKIŁÓDŹ


O NAS
REDAKCJA
WYSZUKIWANIE

LOGO
  Czwartek, 30 Marca 2017

OGÓLNE POSTULATY IDEOWO-PROGRAMOWE SAMOOBRONY

Samoobrona jest ruchem społeczno-zawodowym i politycznym o profilu ludowo-narodowym, dążącym do odrodzenia ekonomicznego i moralnego Polski.

1) Samoobrona postuluje nowy "styl" rozwoju społeczno-gospodarczego ukierunkowany na :

a) priorytetowe zaspokojenie fundamentalnych dla życia potrzeb ludzkich i przywrócenie poczucia pewności jutra,

b) powrót do "zatraconych" wartości chrześcijańsko-humanistycznych i odwrót od "wartości satanistycznych" - pogoni za maksymalnymi zyskami, bogaceniem się, bezwzględną rywalizacją, zwyrodniałym konsumizmem totalną komercjalizacją, pogardą dla słabych i wolnością dla szerzenia zła.

c) tworzenie ładu i harmonii w stosunkach człowieka z naturą, przyrodą i otaczającym go bezpośrednio środowiskiem czyli wprowadzanie w życie zasad ekologii, w tym tzw. ekologii ludzkiej, tzn. zasad harmonii współżycia w środowiskach społecznych i "oczyszczanie" z zanieczyszczeń patologicznych tego środowiska.

2) Wprowadzenie do ekonomii zasad etyki, zerwanie z nieludzkimi praktykami "dzikiego kapitalizmu" i "dzikiego wolnego rynku" . Okiełznanie "terroru" fiskalnego i pasożytnictwa monetarystyczno-bankowego.

3) Podjęcie wielkiego narodowego programu odrodzenia ekonomicznego kraju, rozwoju budownictwa, drobnej wytwórczości, rolnictwa, handlu, przemysłu i likwidacji bezrobocia, nędzy.

4) likwidację "rozdętej" biurokracji państwowej i samorządowej i zwyrodniałych dysproporcji w zakresie płac i dochodów ludności.

5) Obrony suwerenności ekonomicznej i politycznej kraju obecnie zatracanych w szybkim tempie pod "zasłoną dymną" integracji z Unią Europejską i Nato. Oparcie strategii rozwoju kraju na "liczeniu na własne siły".

6) Walkę z wszelkimi przejawami nieludzkiego, niszczycielskiego liberalizmu satanistycznego i antyewangelicznej moralności społecznej.

Samoobrona łączy w swoich koncepcjach programowych elementy racjonalnego, systemowego myślenia, wrażliwości społecznej (socjalności), moralności sprawiedliwości społecznej oraz harmonii w stosunkach człowieka z przyrodą i środowiskiem naturalnym i społecznym. Taka struktura rozwoju społeczno-gospodarczego nazywana jest "ekorozwojem".

Pojęcie "ekorozwoju" wiąże się ściśle z nowoczesnym pojmowaniem idei tzw. "trzeciej drogi", w której przyjąć należy iż najwyższym podmiotem jest "człowiek", a największą wartością "życie".

Nowy "styl" rozwoju wymaga zmiany stylu życia człowieka, odwrotu od zwyrodniałego kunsumizmu, od pogoni za bogactwem i zyskiem i od zaniedbań w sferze kultury duchowej.

Jeśli mamy zmierzać w kierunku umocnienia kultury chrześcijańskiej to należałoby podjąć, w sferze religijnej, decyzję o, ewangelizacji środowisk ekonomicznych i politycznych, gdyż obecny jaskrawy rozdźwięk pomiędzy współczesną ekonomią a Ewangelią nie może być dalej obłudnie niedostrzegany i tolerowany przez "wierzące społeczeństwo" polskie.

Przewodniczący

Andrzej Lepper

PROGRAM

POLECAMY


KONSTYTUCJA

SAMOOBRONA | POLEĆ NAS ZNAJOMYM |DODAJ DO ULUBIONYCH | KONTAKT | ENGLISH
ostatnia aktualizacja: 9.07.2008