Stanowisko dotyczące 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 2016 roku byliśmy świadkami obchodów 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Samoobrona zgodnie ze swoimi zapowiedziami nie brała tego dnia udziału w żadnych zgromadzeniach i protestach, bowiem jak co roku jest to dla nas czas zadumy i refleksji.

Za skandaliczne i prowokacyjne uważamy obchody urządzone przez KOD wspólnie z opozycją parlamentarną. Przesłanki zorganizowania protestu oraz retoryka jego uczestników budzi w nas stanowczy sprzeciw.

Porównywanie obecnej sytuacji politycznej Polski do tej z okresu stanu wojennego możemy rozpatrywać w kategoriach dobrego smaku, niskiej kultury osobistej, czy stanu umysłu osób rozpowszechniających tak niedorzeczne tezy, ale jednak mieszczących się w demokratycznych ramach oceny sytuacji politycznej.

W innych kategoriach należy rozpatrywać jawne nawoływanie uczestników demonstracji do obalenia legalnych władz siłą. Uwarzmy ją za cyniczką grę liderów KOD pragnących odzyskać utracone w wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych intratne synekury. Nie widzimy w takich działaniach pozytywnego myślenia o przyszłości państwa i jego obywateli. Liczy się tu bez względu na koszty polityczne i społeczne wyłącznie osobisty interes organizatorów protestów. Taką postawę uważamy za niemieszczącą się w demokratycznych ramach funkcjonowania opozycji i należy rozpatrywać ją jedynie w aspekcie prawnym opisanym w artykułach 127 i 128 Kodeksu Karnego.
Za Prezydium Partii Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński