Stanowisko dotyczące reprywatyzacji warszawskich nieruchomości

Nie milkną echa doniesień prasowych w sprawie patologii dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości a już pojawiają się nowe przekazy o kolejnej aferze związanej z ogródkami działkowymi na Saskiej Kępie, które mogą świadczyć o bezpośrednim zaangażowaniu włodarzy miasta w przestępczy proceder.
Prywatyzacja oraz reprywatyzacja nieruchomości wraz z lokatorami to świadome bestialstwo popełnione przez stołecznych urzędników wobec czterdziestu tysięcy mieszkańców miasta. Najemcy mieszkań o statusie lokatorskim, przeważnie ludzie starsi, często schorowani z dnia na dzień zostali pozbawieni podstaw ludzkiej egzystencji.

Samoobrona jest zdania, że wszystkie informacje dotyczące nielegalnych transferów majątku miejskiego w ręce prywatnych spółek i osób fizycznych potrzebują nie tylko pilnego wyjaśnienia przez prokuraturę, ale wymagają w tej sprawie działań szybkich i nadzwyczajnych.

Samoobrona domaga się dymisji władz miasta z jej prezydentem Hanną Gronkiewicz-Waltz na czele i wprowadzenia zarządu komisarycznego, powołania komisji weryfikacyjnej, która odzyska skradzione mienie oraz dokona pełnego zadośćuczynienia dla poszkodowanych mieszkańców Warszawy.

Za Prezydium Partii Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński