Bezpieczeństwo w miejscu pracy – ochrona przeciwpożarowa istotnym elementem

28.jpg

Pożar rozprzestrzeniać się może bardzo szybko. Istotne jest szybkie działanie i ewakuacja zagrożonych tym stanem osób w miejscu pracy. Wiedzę na ten temat posiadają nieliczni, dlatego usługi przeciwpożarowe, zawierające szkolenia i kursy z tego zakresu, są dla nich bardzo ważne. Firedom to firma, która posiada doświadczenie i specjalistyczną kadrę zawodowych strażaków, będących gotów pomóc właścicielom budynku, dostosować ich nieruchomość do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Szkolenia ppoż – na czym polegają?

Szkolenia ppoż, prowadzone przez oficerów Państwowej Straży Pożarnej, obejmują dokładną analizę zagrożenia, które może wyniknąć w sytuacji pożarowej. Uczestnicy kursu ppoż zapoznają się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, która zawiera część opisową i graficzną. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej, powinna się znajdować instrukcja, która obejmuje,m.in. warunki ewakuacji, wskazanie wyjść ewakuacyjnych, miejsce usytuowania urządzeń przeciwpożarowych czy hydrantów zewnętrznych i dróg pożarowych. 

Firedom stawia przede wszystkim na praktykę. Na szkoleniu ppoż uczestnicy dowiadują się o aktualnych przepisach PPOŻ, charakterystyce ewentualnych zagrożeń danego obiektu czy praktycznej obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. W ten sposób pracownicy zakładu pracy nauczą się udzielać pomocy innym i zapewnią bezpieczeństwo w obiekcie budowlanych, jak i na jego terenie. 

Pozostałe usługi przeciwpożarowe

Wśród pozostałych usług przeciwpożarowych możemy wyróżnić, np. audyt ppoż, który polega na przeanalizowaniu stanu bezpieczeństwa pożarowego, zidentyfikowanie nieprawidłowości, mając zapobiec nieszczęściu oraz zarekomendowaniu zmian, które mają być zgodne z obowiązującymi przepisami. W ten sposób, właściciele budynku, mogą zapobiec ewentualnej karze grzywny, a w najgorszym wypadku życia pracowników zakładu pracy. 

Specjaliści z ochrony przeciwpożarowej specjalizują się również z próbnej ewakuacji, czyli ćwiczeniom mających za zadanie szybkie opuszczenie budynku z obowiązującymi przepisami. Regularne ćwiczenia w zakładach pracy pozwolą na sprawną ewakuację, co podniesie poziom bezpieczeństwa. Takie typu ćwiczenia powinny odbywać się minimum raz na dwa lata, co jest zawarte w specjalnym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych. 

Dodaj komentarz

scroll to top