Dlaczego warto przeprowadzić badanie holter EKG?

holter EKG

Holter EKG jest oryginalnym i najczęściej używanym rodzajem ambulatoryjnego monitorowania elektrokardiograficznego. Jego nazwa pochodzi od Normana J. Holtera, fizyka, który wynalazł to urządzenie w latach 50. XX wieku. Podobnie jak w przypadku każdego typu ambulatoryjnego monitorowania EKG, głównym celem badania metodą Holtera jest analiza aktywności elektrycznej serca poza środowiskiem klinicznym — to znaczy, gdy osoba wykonuje swoje codzienne czynności.

Kiedy osoba ma badanie holterowskie, nosi urządzenie monitorujące przez 24 lub 48 godzin, a EKG zarejestrowane w tym czasie jest następnie analizowane pod kątem wszelkich arytmii serca, które mogły wystąpić w okresie monitorowania, a także wszelkich objawów niedokrwienia serca.

Badanie monitora Holtera jest bardzo skuteczne w diagnozowaniu arytmii serca, o ile występują one z wystarczającą częstotliwością. Test jest bardzo bezpieczny.

Po co wykonuje się holter EKG

Istnieje wiele rodzajów zaburzeń rytmu serca. Mogą wywoływać różne objawy i różnią się ogromnie pod względem znaczenia medycznego i leczenia. Jeśli więc istnieje podejrzenie, że dana osoba ma arytmię, ważne jest, aby zdiagnozować dokładną naturę arytmii, aby zdecydować, co, jeśli w ogóle, należy z tym zrobić. Oznacza to, że arytmia musi zostać uchwycona na EKG i właśnie w tym celu najlepiej wykonać holter EKG.

Wiele zaburzeń rytmu serca pojawia się rzadko i jest całkowicie nieprzewidywalnych – i często występuje tylko przez krótki czas. Szanse na uchwycenie jednej z tych rzadkich lub przelotnych arytmii, podczas gdy pracownik służby zdrowia rejestruje standardowe EKG (które rejestruje rytm serca tylko przez 12 sekund), są niewielkie. Ponadto objawy wywołane arytmią mogą również trwać tylko przez krótki czas. Zanim osoba doświadczająca objawów może dostać się do placówki medycznej, aby zarejestrować EKG, zbyt często objawy (i arytmia, która je spowodowała) znikają.

Monitor Holtera został opracowany w celu rozwiązania problemu diagnozowania rzadkich lub przemijających zaburzeń rytmu serca. Rejestrując każde bicie serca, które pojawia się przez dłuższy czas, podczas wykonywania codziennych czynności, szanse na wykrycie jednej z tych przejściowych arytmii znacznie się zwiększają.

Kiedy należy przeprowadzić holter EKG?

Holter EKG jest najczęściej stosowany, gdy dana osoba ma przejściowe epizody objawów, które można wyjaśnić zaburzeniem rytmu serca. Najczęściej te objawy to:

  • omdlenie lub bliskie omdlenia
  • niewyjaśnione zawroty głowy
  • kołatanie serca

Znacznie rzadziej badania na monitorze Holtera można również wykorzystać do wyszukiwania epizodów niedokrwienia serca, które nie powodują dławicy piersiowej. Ponieważ to niedokrwienie nie powoduje objawów, często określa się je mianem „cichego niedokrwienia”. Jednak zmiany EKG spowodowane niedokrwieniem w badaniu holterowskim są często dość niespecyficzne, a takie zmiany EKG mogą być mylące.

W takim przypadku większość kardiologów rzadko zleca w tym celu badanie holterowskie, chyba że mają do czynienia z pacjentem, o którym wiadomo, że miał ciche niedokrwienie — na przykład osoba, u której w teście wysiłkowym zdiagnozowano ciche niedokrwienie lub który miał w przeszłości cichy zawał serca. Jak dotąd, badania monitorów holterowskich są najczęściej wykorzystywane do diagnozowania arytmii serca.

Zagrożenia i przeciwwskazania

Badanie holter EKG jest praktycznie wolne od ryzyka, z wyjątkiem niewielkiego ryzyka podrażnienia skóry w miejscu umieszczenia elektrod.

Badanie Holtera nie zawsze jest najlepszym rodzajem ambulatoryjnego monitorowania EKG. Jeśli istnieje dobry powód, by sądzić, że arytmia, którą próbujesz zdiagnozować, jest tak rzadka, że ​​jest mało prawdopodobne, aby wystąpiła w danym okresie 24-48 godzin, warto rozważyć inny rodzaj ambulatoryjnego monitorowania EKG, który można zastosować przez kilka tygodni (lub dłużej).

Ty i Twój lekarz wspólnie zdecydujecie o odpowiednim czasie na wykonanie testu. Prawie każdy okres 24-48 godzin zazwyczaj wystarczy, ale najlepiej wybrać czas, w którym nie podróżujesz (aby uniknąć kłopotów z ochroną lotniska), nie planujesz zajęć na wodzie lub zajęć, które wiążą się z dużym wysiłkiem fizycznym (ponieważ musisz pozostać suchy podczas noszenia monitora Holtera).

Dodaj komentarz

scroll to top