Jak dobrać sito do przesiewu żwiru piasku?

sito do przesiewu żwiru piasku

Przesiewanie to proces wydzielenia klas o określonej wielkości z całkowitej masy materiału wyjściowego, realizowany przy użyciu powierzchni przesiewających o wymaganych parametrach otworu. Rozdzielenie materiału wyjściowego na klasę wyższą i niższą następuje poprzez przesuwanie sit obrotowych, ruchomych, częściowo ruchomych lub nieruchomych wzdłuż osi transportowej. W procesie przesiewania cząstki, których średnica jest mniejsza niż średnica otworu sita, trafiają do niższej półki maszyny przesiewającej. Materiał, którego rozmiar przekracza średnicę sita, pozostaje na powierzchni sita i to właśnie on tworzy podstawowy wyrób docelowy.

Aby skutecznie dobrać sito do przesiewu żwiru piasku, należy w trakcie procesu zapewnić właściwy dobór najważniejszych wskaźników:

  • Czas przesiewania i równomierność dostaw materiału do pracy;
  • Wymiary i konstrukcja powierzchni przesiewowej;
  • Kąt nachylenia, częstotliwość i trajektoria drgań ekranów;
  • Granulometryczna, rzeczywista kompozycja i geometryczny kształt ziaren;
  • Wilgotność produktu wyjściowego.

Właściwie zastosowane sito do przesiewu żwiru piasku

W zależności od przeznaczenia technologicznego sortowanie materiałów sypkich odbywa się w celu:

  • Wstępnego oddzielenia małych klas od dużej frakcji w celu ich późniejszego oddzielnego przetwarzania;
  • Odwodnienia i odszlamiania wyjściowej mieszaniny lub oddzielenie zawiesiny od kondycjonowanego produktu;
  • Weryfikacji i kontroli wielkości otrzymanego materiału, który musi spełniać wymagania norm wielkościowych.

Kierunki te z góry określają jakie sito do przesiewu żwiru piasku powinno zostać zastosowane w konkretnym przesiewaczu. Wiele z nich znalazły również szerokie zastosowanie nie tylko w górnictwie i przemyśle węglowym czy kompleksie rolno-przemysłowym. Konieczność rozdzielenia materiału według jego wielkości pojawia się w przemyśle metali nieżelaznych, żelaznym, budowlanym, spożywczym, chemicznym i maszynowym. Do produkcji mieszanek budowlanych, wyposażania kamieniołomów, kopalń, kopalń, młynów koncentracyjnych stosuje się różne sita o określonych parametrach ogniw.

Jak zaprojektować sito do przesiewu żwiru piasku?

Prawidłowy dobór powierzchni przesiewania pozwala na zwiększenie wydajności obróbki materiału wyjściowego. Pewne cechy konstrukcyjne przy różnych wielkościach otworów, materiale i sposobie mocowania umożliwiają dostosowanie procesu produkcyjnego do schematu technologicznego obróbki produktu. W związku z tym można zaproponować następujące rodzaje sit do przesiewania:

Przesiewacze tkane do przesiewaczy mobilnych i stacjonarnych wykonane są z wysokiej jakości drutu lub pręta o składzie wysokostopowym służącym do oddzielania materiałów sypkich materiałów budowlanych, węgla, nawozów mineralnych, nasion. Najpopularniejsze zastosowanie to sito do przesiewu żwiru piasku.

Sita zgrzewane spełniające niezbędne wymagania są zdolne do przenoszenia znacznych obciążeń i służą do filtracji, odwadniania, oczyszczania i uzdatniania wody w różnych sferach działalności gospodarczej.

Sita perforowane ze stali nierdzewnej z blachy stalowej trudnościeralnej, dzięki czemu nadają się do obróbki granitów, kamieni, węgla, skał i innych materiałów przemysłu wydobywczego, hutniczego i cementowego, w których sita wykonane z mniej odpornych materiałów mogłyby stanowić przyczynę postoju.

Sita poliuretanowe są alternatywą dla wyrobów gumowych i metalowych, instalowane na etapie przesiewania do filtrowania rud, piasku, koksu, żużla, wapienia i innych skał. Ruszt palcowy z układem kaskadowym pozwala poradzić sobie z przesiewaniem gliniastych materiałów grubobryłowych, dolomitów i wapieni.

Powierzchnie przypominające harfę lub samoczyszczące wykonane z odpornego na zużycie drutu sprężynowego są skuteczne w oddzielaniu gliniastych skał oraz usuwaniu cząstek mułu.

Struny z wysokogatunkowych gatunków stali wyróżniają się wysokim stopniem przesiewania w suchym sortowaniu materiałów budowlanych i surowców górnictwa węgla kamiennego.

Kraty szczelinowe lub spiekane służą do klasyfikacji, separacji lub rozdrabniania, a kraty w postaci cylindrów pomagają filtrować media gazowe i płynne. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych technologii umożliwia tworzenie niezawodnego sprzętu o długiej żywotności.

Dodaj komentarz

scroll to top