Jak prawnik może pomóc ci w kredycie frankowym?

franki-szwajcarskie.jpg

Coraz więcej osób decyduje się na walkę z bankami w sprawie kredytów udzielanych we frankach. Chodzi tu zarówno o kredyty denominowane, jak i indeksowane we frankach szwajcarskich, ale też w euro. Bank to potężny przeciwnik w sporach sądowych, dlatego też pomoc doświadczonego prawnika jest w tej sytuacji nieoceniona. Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej? Jakie korzyści można uzyskać, oddając sprawę swojego kredytu do sądu, jeśli uda się ją wygrać?

Kredyt we frankach – dlaczego warto wziąć prawnika?

Spory sądowe prowadzone z bankami są wyjątkowo trudne, zwłaszcza dla osób, które na co dzień nie mają zbyt wiele wspólnego ani z prawem, ani z bankowością. Dla większości osób, które zdecydowały się wziąć kredyt we frankach, jest to zupełnie nowa sytuacja, do której nie byli w żaden sposób przygotowani i nie wiedzą do końca, czego mogą się spodziewać. Trudno w takich okolicznościach dobrze przygotować się do rozprawy, a właśnie od odpowiedniego przygotowania bardzo wiele zależy.

Spór sądowy rozpoczyna się w momencie złożenia pozwu, jednak to jego przygotowanie jest kluczową kwestią. Konieczne są: dokładna analiza umowy, zaplanowanie strategi procesowej oraz właściwej argumentacji. W działaniach tych wsparcie oferują doświadczone kancelarie prawnicze, w tym Kancelaria Kredytobiorcy, której ofertę można znaleźć na stronie https://kancelariakredytobiorcy.pl/. Należy również zaznaczyć, że pozew zawierający błędy zostanie odrzucony przez sąd, dlatego pomoc prawnicza to również oszczędność czasu, gdyż samo sporządzanie pozwu jest procesem długotrwałym.

Jak prawnik może pomóc w kredycie frankowym?

Przede wszystkim dobry prawnik poinformuje dokładnie swojego klienta o tym, jakie dokumenty są niezbędne do skonstruowania pozwu. Bez wątpienia potrzebne będą: umowa kredytowa, regulamin kredytu, zaświadczenie o historii kredytowej z banku oraz ewentualne aneksy do umów, jeśli takie się pojawiły. Wszystko to zostanie wnikliwie przeanalizowane, następnie na podstawie tej analizy prawnik złoży reklamację do banku oraz przygotowuje pozew sądowy. Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu w prowadzeniu podobnych spraw specjaliście znacznie łatwiej jest wskazać, w jaki sposób bank naruszył prawo. Może on również przewidzieć kroki, jakie wykona strona pozwana i skutecznie im zapobiec.

Co można zyskać, składając pozew?

Frankowicze pozywający banki, które udzieliły im kredytów, mogą uzyskać unieważnienie części klauzul umownych (tzw. odfrankowienie) lub unieważnienie całej umowy. Wszystko zależy od stopnia wadliwości umowy kredytowej. W przypadku odfrankowienia kredytobiorca uzyskuje zwrot nadpłaconych rat, w wyniku czego zmniejsza się saldo zadłużenia. Co ważne, zadłużenie nie jest już zależne od kursu CHF.

Unieważnienie kredytu skutkuje natomiast tym, że frankowicz jest zobowiązany do zwrotu dokładnie takiej kwoty, jaką otrzymał z banku, a więc części kapitałowej kredytu. Część odsetkowa jest unieważniania, podobnie rzecz ma się w przypadku prowizji pobieranej przez bank.

Dodaj komentarz

scroll to top