Szkolenia BHP – dlaczego mają znaczenie?

31.jpg

Przestrzeganie przepisów BHP jest istotne z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika. Ma to na celu ochronę zdrowia i życia osób, które zatrudnione są w firmie. Przedsiębiorcy powinni przywiązywać dużą uwagę do bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Lekceważenie przepisów BHP może mieć swoje poważne konsekwencje, które mogą mieć odzwierciedlenie na pracowników już do końca ich życia. Co więcej, sami pracownicy mogą również ponieść karę w przypadku, gdy tych przepisów nie przestrzegają i stwarzają zagrożenie dla siebie i innych.

Szkolenie BHP istotne dla pracodawców i pracowników

Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia cyklicznych szkoleń dla swoich pracowników, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystko po to, aby dbać o zdrowie każdego pracownika. Sam pracodawca może w ten sposób uniknąć poniesienia ewentualnych kosztów z tytułu swoich zaniedbań. W przypadku niedopełnienia obowiązków z zakresu bezpieczeństwa, pracodawcy może grozić kara grzywny lub pozbawienia wolności. Dlatego przepisy BHP powinny być przestrzegane przez pracownika, jak i pracodawcę. 

Dlatego warto o pomoc zwrócić się do specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP w Warszawie prowadzi EHS Consulting. Pracodawca może skorzystać ze szkoleń wstępnych, okresowych lub szkoleń online, które są przeprowadzane dla różnych grup zawodowych. Wśród nich znajdują się pracownicy administracyjno – biurowi, osoby na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno – technicznych lub pracownicy, którzy są na stanowiskach kierowniczych. Regularne organizowanie szkoleń BHP pozwoli na zwiększenie świadomości wśród pracowników i uniknięcia w ten sposób nieprzyjemnych sytuacji. 

Zakres przeprowadzanych szkoleń BHP

Szkolenia tematyczne, które są związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, odnoszą się do charakteru wykonywanej czynności i sytuacji, które mogą zastać na swoim stanowisku. Próbne ewakuacje ppoż są jednym z nich. Ma ono za zadanie sprawną ewakuację w przypadku, gdy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, zagrażającej życiu i zdrowiu pracowników. Na takim szkoleniu duży nacisk kładzie się na przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji, gdy wymagana jest natychmiastowa ewakuacja pracowników z budynku. Celem próbnej ewakuacji ppoż jest również sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych w odniesieniu do ewakuacji i opracowanie ewentualnych rozwiązań, które mają pomóc w szybszej organizacji, sprawdzeniu zasad kierowania nią i zastosowania ich w praktyce. 

Dodaj komentarz

scroll to top