Pisanie biznesplanu

Pisanie-biznesplanu.jpg

Pisanie biznesplanu jest procesem, który wymaga dokładnej analizy, planowania oraz pewnych zdolności lingwistycznych. W dużym skrócie opracowanie tego typu dokumentów przedstawia się w sposób następujący.

Zaczynamy od streszczenia. Jest to krótki opis, który powinien zawierać informacje o tym, co planujesz zrobić, jak to zrobisz i dlaczego uważasz, że Twój pomysł odniesie sukces.

Opis przedsięwzięcia: W tym miejscu dokonujemy szczegółowego opisu swojego pomysłu na biznes, w tym określamy rodzaj działalności, formę organizacyjno-prawną, lokalizację, motywację założenia przedsiębiorstwa, opracowujemy uzasadnienie a także wskazujemy posiadane i planowane źródła finansowania.

Analiza rynku: W tym miejscu przedstawiamy badanie rynku, na którym ma działać nasza firma. Należy zidentyfikować swoich potencjalnych klientów, ich potrzeby, oczekiwania, a także scharakteryzować konkurencję.

Plan marketingowy: Określamy plany w zakresie promocji swoich produktów lub usług. Należy uwzględnić strategię cenową, strategię dystrybucji, strategię promocji i strategię reklamy.

W biznes planie koniecznie należy umieścić analizę SWOT. Jest to technika używana do identyfikacji mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń, które mogą wpłynąć na planowane przedsięwzięcie.

Na końcu biznesplanu powinien znaleźć się plan finansowy. Należy określić, ile pieniędzy potrzebujesz na rozpoczęcie działalności, jakie są przewidywane koszty i przychody, a także jak zamierzasz zdobyć niezbędne fundusze. Plan finansowy powinien bazować na wiarygodnych przesłankach, które wynikają z całościowej treści dokumentu. Wyliczenia powinny też uwzględniać obowiązujące prawo podatkowe.

Dobrze napisany biznes plan jest dokumentem żywym, który jest aktualizowany i dostosowywany w miarę rozwoju działalności. Wielu przedsiębiorców korzysta z profesjonalnych doradców w tym względzie, którzy po szczegółowym wywiadzie mogą napisać biznes plan na zamówienie. Co do kreatorów online, to na chwilę obecną ich przydatność jest dość ograniczana.

Koszt napisania biznesplanu wacha się zwykle od ok. 800,00 zł w przypadku dotacji z Urzędu Pracy do 10 000,00 zł – 15 000,00 zł w przypadku zaawansowanej dokumentacji wykonywanej na potrzeby dużych przedsiębiorstw. Ceny są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak specyfika branży, wielkość przedsięwzięcia, przeznaczenie (kredyt inwestycyjny, dotacja unijna, użytek wewnętrzny itp.). Warto skonsultować się z kilkoma dostawcami usług, aby uzyskać najlepszą ofertę.

Dodaj komentarz

scroll to top